Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Závěrečný účet

Rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022 (844.61 kB)

Návrh - Závěrečný účet za rok 2022 obce (941.59 kB)

Příloha č. 1 - Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2022 (FIN 2-12 k 31.12.2022) (296.09 kB)

Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (1.85 MB)

Rozvaha 2022 (85.49 kB)

Výkaz zisků a ztráty 2022 (66.12 kB)

Příloha 2022 (87.74 kB)

 

Rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021 (1.16 MB)

Návrh závěrečného účtu 2021

Příloha č. 1 - Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (FIN 2-12 k 31.12.2021)

Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Rozvaha 2021

Výkaz zisků a ztráty 2021

Příloha 2021 k účetní závěrce

 

Rok 2020

Schválený závěrečný účet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2020  (842.18 kB)

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2020 (843.39 kB)

Příloha č. 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (FIN 2-12M) (620.06 kB)

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2020 (5.1 MB)

Rozvaha k 31. 12. 2020 (152.33 kB)

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 (107.79 kB)

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020 (140.77 kB)

Rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2019

Účetní sestavy - rozvaha za rok 2019

Účetní sestava - Výkaz zisku a ztráty za rok 2019

Účetní sestavy - příloha účetní závěrky za rok 2019

Příloha č 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (výkaz FIN 2-12M)

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015 a starší