Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Novém Šaldorfu

V roce 2017 nám byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK pro rok 2017 na „Rekonstrukci objektu požární zbrojnice v Novém Šaldorfu“.

Celkové vyhodnocení splnění účelu a přínosu akce:

Rekonstrukcí objektu požární zbrojnice v Novém Šaldorfu“ jsme zajistili prodloužení životnosti této stavby. Zateplením budovy novým fasádním systémem se snížily energetické náklady na provoz budovy a zabránilo se hrozbě promrzání garážovaného zásahového vozidla JSDH. Opravou věže se obnovila možnost věšení a sušení zásahových hadic. Celkově s novou fasádou dostal objekt požární zbrojnice reprezentativní vzhled.

Celkové náklady na akci „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Novém Šaldorfu“. v roce 2017 činily 500.660,- Kč.

Z dotace rozpočtu JMK byly uhrazeny uznatelné výdaje ve výši 349.062,-Kč. Zbývající výdaje ve výši 151.598,- Kč uhradila z vlastních zdrojů Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice.

 

Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí

 

Hasičská zbrojnice po rekonstrukcí

Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice děkuje za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020.

 

                                                                                  Dalibor Dočekal

                      starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice