Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Podpora Jihomoravského kraje oprava střechy MŠ

V roce 2016 nám byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu JMK pro rok 2016 na opravu střechy MŠ Nový Šaldorf.

Celkové vyhodnocení splnění účelu a přínosu akce (případně udržitelnost akce):

Opravou střechy  jsme zajistili prodloužení životnosti této stavby. Dále se zamezilo se vzniku dalších škod na budově  pravého křídla budovy MŠ.

Střecha budovy pravého křídla MŠ pocházela ze 70 let minulého století. Vlivem povětrnostních podmínek došlo ke značnému opotřebení (strávení a drolení střešních krytin, díry, špatný komín, omítka na štítech, děravé svody) se nacházela ve špatném technickém stavu a  již nesplňovala technické normy.

Celkové uznatelné náklady na akci „Oprava střechy MŠ Nový Šaldorf“ v roce 2016 činily 405 114,- Kč, uskutečněné výdaje jsou ve stejné výši.

Z dotace rozpočtu JMK byly uhrazeny uznatelné výdaje ve výši 199.000,00 Kč. Zbývající uznatelné výdaje ve výši 206.114,00 uhradila z vlastních zdrojů Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice.

Oprava střechy MŠ Nový Šaldorf

 

Oprava střechy MŠ realizace

 

Po realizaci opravy

 

Před opravou

 

původní stav střechy