Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Nový Šaldorf - Sedlešovice - identifikační číslo 115D312040799

Obci Nový Šaldorf - Sedlešovice byla poskytnuta dotace Ministerstvem životního prostředí za účelem realizace projektu Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Nový Šaldorf - Sedlešovice, v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle - Podpořit prevetivní protipovodňová opatření.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

EU-  Fond soudržnosti v rámci Operačního programu ŽP

plakát A3

Datum sejmutí: 31. 12. 2028 Zodpovídá: Správce Webu