Svátek

Svátek má Zora

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Cena a kvalita vody

cena a kvalita vody na Znojemsku

W3

logo MAS

Navigace

Obsah

Výlet do historie

 

Cesta ve zkratce:

 

Popis trasy:

  • Délka - 100,5 km, s možností pěšího výletu na Frejštejn (2 km).

 

Podrobnější informace:

Ze Znojma se vydáte přes Citonice, Vracovice a Lesnou do Vranova n. D., kde se můžete vykoupat ve Vranovské přehradě.

 

  • Vranov nad Dyjí:

Nejzajímavější památkou je místní státní zámek. Původně byl hradem stojícím na strmém ostrohu nad řekou Dyjí a tvořil součást podyjské obranné soustavy. V 17. stoletíbyl tento hrad přestavěn na barokní zámek. Interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. století. Umělecky nejhodnotnějšími částmi zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a sítí turisticky značených cest.

 

Okolo benzinové čerpací stanice a zámku pokračujeme dále na Podmyče a do Šafova.

 

  • Šafov:

Osídlení obce je doloženo od roku 1300. Barokní kostel sv. Bartoloměje pochází až z počátku 18. století. Na okraji obce se nachází židovský hřbitov se zachovalými náhrobky. V okolí obce jsou čtyři rybníky se zajímavou ornitologickou populací.

 

Z obce Šafov pokračujeme dále přes Starý Petřín do Podhradí n. Dyjí a odsud můžete podniknou malou pěší vycházku na zříceninu Frejštejn.

 

  • Frejšejn:

Tento hrad byl založen ve 13. století a stejně jako hrad Cornštejn byl součástí přemyslovského opevnění. Později se stal sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 zbořen.

 

Další cesta nás zavede přes Uherčice do Vratěnína, kde se nachází hraniční přechod do Rakouska. Přes Unterthurnau dojedete do Drossendorfu - Altstadt a pokračujete doprava do Drossendorfu.

 

  • Drossendorf:

Drossendorf je malé městečko obtékané řekou Dyjí v blízkosti česko - rakouské hranice, je připomínáno již v roce 1188. Zachovalé jsou hradby, vstupní brány a historické jádro. Gotický hrad byl po požáru přestavěn na renesanční zámek.

 

Vracíme se stejnou cestou do Altstadtu a na křižovatce odbočíme doprava směrem na Langau. Projedeme Heinrichsreithem a z Langau pojedeme do Riegersburgu. Zdejší zámek z 16. století patří mezi nejkrásnější v Rakousku. Když odbočíme vlevo, můžete do Niederfladnitzu jet přes Feling, Hardegg a Merkersdorf nebo přímo přes Heufurth a Waschbach. Odtud vede cesta přes Retz na hraniční přechod Mitterretzbach a pokračujeme na Hnanice.

 

  • Hnanice:

Starobylá obec Hnanice ležící při státní hranici s Rakouskem, ve vinorodém kraji jižně od Znojma. Obec se rozkládá v pahorkovité kotlině podél potoka Daníže. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1201. Kostel je poprvé zmiňován roku 1471. Nynější studniční kaple byla kostelem původním a měla nahradit výstavný chrám založený kolem roku 1480. Roku 1510 byl kostel vysvěcen.

 

Z Hnanic pokračujeme přes Havraníky a Nový Šaldorf do Znojma.

 

  • Znojmo:

Místo bylo osídleno již v době kamenné. Historie města navazuje na tradici staroslovanského hradiště, které leželo nad soutokem Dyje a Gránického potoka. Po rozpadu Velké Moravy v první polovině 11. století vznikl na druhé straně hlubokého údolí v roce 1046 hrad Znojem, který byl v letech 1055 - 1222 sídlem údělných knížat z rodu Přemyslovců. V době panování českého krále Přemysla Otakara I. došlo ke sloučení několika tehdejších osad okolo hradu. Tím vzniklo město Znojmo, které bylo v roce 1226 povýšeno na město královské. R. 1190 byl založen premonstrátský klášter v Louce. Ve 13. století jsou ve městě zakládány kláštery dalších řádů - minoritů, dominikánů a klarisek. Po požáru 1490 je celé 16. stol. ve znamení renesanční přestavby, kterou vedou stavební mistři z Rakouska a Itálie. Roku 1645 obsadilo město vojsko švédského generála Torstensona, roku 1663 hrozili obsazením Znojma Turci a v letech 1679 - 1680 bylo zasaženo ničivou epidemií moru. Větší rozvoj města nastal až ve druhé polovině 19. století spolu s budováním císařských silnic do Prahy, Vídně a Brna. V době II. světové války bylo Znojmo součástí tzv. Sudet. Znojmo bylo osvobozeno Rudou armádou 8. května 1945. Celý historický střed města byl v roce 1971 vyhlášen za Městskou památkovou rezervaci. Znojmo je proslulé vínem a znojemskými okurkami, které sem přivezl v 16. stol. opat louckého kláštera Šebestián Freytag z Čepiroh jako lék proti moru. Znojmo je okresní město, hospodářské a kulturní centrum jihozápadní Moravy. Město je východiskem pro turistické trasy do východní části NP Podyjí.

 

Podklad k textu: Turistický průvodce - Znojemsko, vyrobený pro OkÚ ve Znojmě.