Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Poděkování

Poděkování panu hejtmanovi JUDr. M. Haškovi za finanční podporu

Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace


JUDr. Michal Hašek
hejtman
KÚ Jihomoravského kraje
Brno


Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje                              V Novém Šaldorfě  Šaldorfě dne
               54/2013                Vondráčková                                  27.3.2013

 

Poděkování za finanční podporu


Vážený pane hejtmane,

Koncem listopadu minulého roku jsem Vás požádala o poskytnutí finanční podpory na vybavení školní zahrady naší mateřské školy.

Chci Vám touto cestou poděkovat za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč, který jsme již obdrželi na náš účet.
Pro děti z něj pořídíme:
lanovou pyramidu – na lezení a prolézání, na rozvíjení obratnosti a posilování odvahy,  pružinové houpadlo – pro radost.
Už bychom chtěli kopat, montovat a vyzkoušet to, ale letošní „jarní“ počasí nám vážně nepřeje… Snad to v průběhu května zrealizujeme a potom už se budeme radovat!

Zveme Vás tímto na příležitostné zastavení v naší mateřské škole, můžete se podívat čím jste k naší radosti přispěl.

Ještě jednou Vám děkuji – jménem všech dětí a spolupracovnic.
 

S pozdravem

 

Bc.Lenka Vondráčková
ředitelka


P.S.
OBA  HERNÍ  PRVKY BYLY NAINSTALOVÁNY  DNE  22. DUBNA 2013
A SVÉMU ÚČELU JIŽ SLOUŽÍ !!!!