Navigace

Obsah

ROK 2018

Schválený závěrečný účet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2018

Účetní sestavy - rozvaha za rok 2018

Účetní sestavy - výkaz zisku a ztráty za rok 2018

Účetní sestavy - příloha účetní závěrky za rok 2018

Příloha č 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (výkaz FIN 2-12M)

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2018

ROK 2017

Schválený závěrečný účet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2017

Komentář k hospodaření obce za rok 2017

Učetní sestavy - příloha účetní závěrky za rok 2017

Učetní sestavy - výkaz zisku a ztráty za rok 2017

Účetní sestavy - rozvaha za rok 2017

Příloha č 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (výkaz FIN 2-12M)

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2017

 

ROK 2016

Závěrečný účet za rok 2016 obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

Komentář k hospodaření obce

Účetní sestavy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha za rok 2016

FIN 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2016 

 

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2015 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 + FIN 2015

 

Návrh závěrečného účtu Obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2014 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014      + FIN 2014

 

Návrh závěrečného účtu Obce Nový Šaldorf - SEdlešovice za rok 2013 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obe za rok 2013 +FIN

 

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf-Sedlešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2010

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2008