Navigace

Obsah

ROK 2019

Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č.1

 

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nový Šaldorf 2020 - 2021

Schválený Rozpočet MŠ Nový Šaldorf na rok 2019

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice 2020-2021

Schválený Rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2019

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

 

ROK 2018

Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č.18

Rozpočtové opatření č.17

Rozpočtové opatření č.16

Rozpočtové opatření č.15

Rozpočtové opatření č.14

Rozpočtové opatření č.13

Rozpočtové opatření č.12

Rozpočtové opatření č.11

Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.1

 

Schválený Rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2018

Schválený Rozpočet MŠ Nový Šaldorf na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice 2019-2020

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nový Šaldorf 2019-2020

 

ROK 2017

 

Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č.14,15,16

Rozpočtové opatření č.11.12,13

Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.7 

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.1

 

Schválený Rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

 

ROK 2016

Rozpočtové opatření č.12

Rozpočtové opatření č.11

Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č. 1

Změna rozpisu rozpočtu č. 1

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2016 dle položek rozpočtové skladby

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2016

Rozpočtové opatření č. 15

Rozpočtové opatření č. 14

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Změna rozpisu rozpočtu č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Změna rozpisu rozpočtu č. 1

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2015 - dle položek rozpočtové skladby

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Nový Šaldorf-Sedlešovice na rok 2015

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Změna rozpisu rozpočtu č. 1

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2014 - dle položek rozpočtové skladby

Schválený rozpočet obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice na rok 2014

Změna rozpočtu č 9

Změna rozpočtu č. 8

Změna rozpočtu č.7

Změna rozpočtu č. 6

Změna rozpočtu č. 5

Změna rozpočtu č. 4

Změna rozpočtu č. 3

Změna rozpočtu č. 2

Změna rozpočtu č. 1

Schválený rozpočet obce na rok 2013 - na položky

Schválený rozpočet obce na rok 2013

Návrh rozpočtu obce na rok 2013

Rozpočtová změna č. 10

Rozpočtová změna č. 9

Rozpočtová změna č. 8

Rozpočtová změna č. 7

Rozpočtová změna č. 6

Rozpočtová změna č. 5

Rozpočtová změna č. 4

Rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 1

Schválený rozpočet obce na rok 2012 - na položky

Schválený rozpočet obce na rok 2012

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Schválený rozpočet obce na rok 2011

Návrh rozpočtu obce na rok 2011