Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č.8/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Nový Šaldorf - Sedlešovice č.3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška obce Nový Šaldorf - Sedlešovice č.2/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Obecně závazná vyhláška obce Nový Šaldorf - Sedlešoivce 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Obecně závazná vyhláška obce Nový Šaldorf - Sedlešovice č. 1/2017 kterou se stanoví školský obvod mateřské školy

Nařízení Obce Nový Šaldorf - Sedlešovice č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 k ochranně nočního klidu a regulaci hlučných činností Sdělení MV k vyhlášce č.1/2014 o ochraně nočního klidu

Nařízení obce č. 1/2013, tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění OZV č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nový Šadlorf - Sedlešovice a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o závazných částech územního plánu obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/1999 o podmínkách pro užívání obecního znaku a praporu