Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
NOVÝ ŠALDORF
- Sedlešovice

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka v Novém Šaldorfu – IV. ročník
Jako každý rok, tak i letos se Tříkráloví koledníci již po čtvrté vypravili do Nového Šaldorfu, aby
ohlásili obyvatelům radostnou zvěst o narozeném Králi – dítě Ježíš. Při té příležitosti lidé mohli
jakoukoli částkou přispět např. na činnost a provoz charitní služby Osobní asistence Znojmo –
dětem a dospělým se zdravotním postižením.
U kapličky v Novém Šaldorfu se ráno 14. ledna 2017 setkalo na 20 tříkrálových koledníků a
koledníčků. Po důkladné přípravě „tříkrálových oblečků“, rozřazení do skupinek a určení části obce
obchůzky jsme se s radostí vydali koledovat. Celkem chodilo šest skupinek. Bylo velmi dobré, že v
každé skupince bylo alespoň jedno dítě. Děti svou přítomností dospělým rozzáří oči a vykouzlí
úsměv na tváři. Ve skupince je díky nim koledování radostnější a svou přítomností oslovují i své
kamarády a kamarádky pro Tříkrálovou koledu. Každé rodině jsme přáli hodně zdraví, štěstí a Boží
požehnání v novém roce 2017 jak slovem, tak nápisem: K+M+B 2017. Jde totiž o zkratku
latinského: Christus mansionem benedicat tj. Kriste požehnej tomuto domu. Stalo se tradicí, že
přání předchází píseň: „My tři králové jdeme k vám...“. Bylo moc hezké, že některé děti tuto píseň
doprovázely hrou na flétnu. Tímto byla atmosféra opravdu nezapomenutelná.
Moc mile nás překvapilo, že někteří obyvatelé měli pro nás nachystanou „koledu“ – sladkosti,
ovoce, arašídy aj. Jedna paní dokonce pro nás měla nachystanou plnou misku čokoládových kuliček
s rumovou trestí, tašku různých dobrot a ovoce a jiný pán celou krabici tyčinek Twix. Lidé byli
opravdu štědří. Moc děkujeme. Koledovalo se nejprve do 12 hodin, poté jsme se s některými
rozloučili a někteří ještě zůstali, abychom pokračovali v koledování po obědě. Paní Dagmar
Kotrncová nám poskytla nejen zázemí, kde se můžeme ohřát, ale i výborný oběd. Ze srdce
děkujeme za tak milé přijetí a štědré pohoštění. Koledování skončilo kolem 16 hodiny. Jsme rádi, že
nám počasí přálo a nebyly velké mrazy. Vše dobře dopadlo, za co jsme moc rádi.
Celkem jsme vykoledovali: 16.397 Kč. Pokud srovnáme předchozí tři roky, tak je to nejvyšší
částka. V loňském roce jsme vykoledovali 13.383 Kč, v roce 2015: 10.817 Kč a v roce 2014 sbírka
činila 12.609 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Když se poohlédnu zpět do roku 2014, musím říct, že je zde výrazný posun správným směrem.
Zapojily se místní děti i rodiny, lidé o nás ví a očekávají nás. Doufám, že jsme svým koledováním
přinesli do Vašich domovů radost, naději a Požehnání na nový rok 2017, což bylo naším cílem. Říká
se, že ten kdo obdarovává, je sám obdarován - úsměvem, slovem či sladkou koledou a zde to platí
obzvlášť. Jde o vzájemné obdarování, za co jsme upřimně rádi.
Jak hlavního koordinátora celé Tříkrálové sbírky Oblastní charity Znojmo, pana Ludvíka Miholu,
tak koordinátorku Tříkrálové sbírky v Novém Šaldorfu, paní Hanu Jahodovou, těší, že letos poprvé
se do koledování zapojily místní děti a rodiny. Věříme, že to tak bude i nadále a že se příští rok
setkáme ještě v hojnějším počtu - jak s letošními koledníčky, tak i s novými, kteří projevili zájem.
Na tomto místě děkuji obecnímu úřadu Nový Šaldorf-Sedlešovice za ohlášení Tříkrálové sbírky a
zveřejnění na webových stránkách. Děkuj rodině Kotrncové a Navrkalové, které se aktivně zapojila
do dění a panu L. Miholovi za velkou vstřícnost a obětavost během organizace. Děkuji všem
rodičům, kteří vypravili své děti a za štědrost a vstřícnost místních obyvatel. Zvlášť velké díky patří
koledníkům a koledníčkům, kteří věnovali svůj čas a statečně koledovali v zimě a mrazu. Bez nich
by Tříkrálová sbírka nemohla proběhnout. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do této sbírky.
Těšíme se na setkání Tříkrálové sbírky v roce 2018.
Text: Hana Jahodová
Foto: Hana Jahodová

Datum vložení: 23. 1. 2017 15:40
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2017 15:45
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store


Aplikace Můj odpad

Aplikace Můj odpad

Mějte přehled o vývozu komunálního odpadu přímo v mobilním telefonu:

Google Play

App Store

Územní plán

Územní plán

Partneři

Jihomoravský kraj

Znojmoregion